پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

چاپ لترپرس

یکشنبه 21 آبان 1396     چاپ       551 بازدید

چاپ لترپرس از محصولات پارسیان برچسب می باشد. برای سفارش چاپ لترپرس با پارسیان برچسب تماس بگیرید.
به سه روش مسطح، نیمه دوار و دوار کامل قابل اجراست در هر کدام از این روشها مرکب روی سطوح سخت که معمولاً از فلز یا پلیمر تشکیل شده اند منتقل شده و سپس روی سطح برچسب مورد نظر چاپ می کند. در چاپ لترپرس رنگ ها با تن رنگی قوی حاصل می شوند.
چاپ لترپرس با یک مرکب غلیظ خمیری شکل که دریک مجرا نگهداری می شود کار می کند این مرکب پس از گذشتن از یک سری غلطک به سطح کلیشه چاپ می رسد. مقدار مرکب روی برچسب چاپی کنترل بوده و از آنجا که لایه منتقل شده مرکب ضخیم است.


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات