پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

چاپ افست خشک

یکشنبه 21 آبان 1396     چاپ       534 بازدید

چاپ افست خشک از خدمات پارسیان برچسب می باشد. برای سفارش چاپ افست خشک با پارسیان برچسب تماس بگیرید.
بدلیل مشکلات ناشی از کنترل مقدار آب و مرکب و بعلاوه طول چاپ ثابت تولید کنند گان تصمیم گرفتند سیستمی طراحی کنند که جاذبه بیشتری برای اپراتورهای چاپ و همچنین تولید کنند گان برچسب چاپی داشته باشند.
چاپ افست خشک ، چاپ غیر مستقیمی است که براساس عملکرد مرکب روی سطحی که شامل مناطق مرکب دوست  و مرکب گریز است بوجود می آید. مناطق مرکب دوست همان مناطق چاپ پذیر هستند و حدود 2 میکرون یا بیشتر نسبت به مناطق ایمیچ نشده قرار دارند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد چاپ افست خشک با کارشناسان فروش در ارتباط باشید.


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات