پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

چاپ سیلک اسکرین

یکشنبه 21 آبان 1396     چاپ       553 بازدید

چاپ سیلک اسکرین از خدمات پارسیان برچسب می باشد. برای استفاده از چاپ سیلک اسکرین با پارسیان برچسب تماس بگیرید.
یکی از قدیمی ترین روشهای چاپ به شمار می آید که مجددا در دهه چهل میلادی متحمل شد. فرآیند چاپ سیلک با یک توری نایلونی یا سیمی که دور یک قاب تخت یا سیلندری بسته شده است کار می کند و مرکب از روی توری سیلک روی سطح چوبی با فشار غلطک منتقل می گردد.


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات