پارسیان لیبل / خدمات / تولید محصولات پشت چسبدار

تولید-محصولات-پشت-چسبدار

توسط پارسیان لیبل 1397-09-08

تولید محصولات پشت چسبدار

انواع برچسبهای کاغذی و فیلمی

لیبل سفید و چاپ انواع لیبل پشت چسبدار بصورت رول وشیت ،تولید انواع برچسب های کاغذی (برچسب آرت یا نیمه براق،برچسب مات  تحریر،برچسب مات کوتد،کاغذ حرارتی، رول حرارتی، برچسب متال ، ترانسپارنت ، برچسب وید (VOID)اثرگذار تک لایه،برچسب وید اثر گذار خرد شونده،برچسب متالایز، برچسب گارانتی(امنیتی)،برچسب لایه شونده،برچسب صدفی تاپ کوتد،برچسب صدفی بارکدی ،برچسب فیلمی محصولات خونی،برچسب حرارتی صدفی برچسب شفاف و...)