پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

برچسب مات کوتد

چهارشنبه 17 آبان 1396     برچسب کاغذی       702 بازدید

برچسب مات کوتد زمانی انتخاب می شود که چاپ توسط ریبون حرارتی و در دستگاه های چاپ لیبل زن و بارکد مورد نیاز باشد.

به دلیل چاپ پذیری مناسب و سازگاری سطح برچسب مات کوتد با انواع ریبون های حرارتی وکس ، پایداری خوب پس از چاپ ، گزینه مناسبی جهت استفاده در برچسب های قیمت و مشخصات کالا می باشد.


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات