پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

برچسب متالایز

چهارشنبه 17 آبان 1396     برچسب فیلمی       723 بازدید

برچسب متالایز براق ، در ضخامت های چهل الی شصت میکرون در دو نوع معمولی و تاپ کوتد تولید می گردد.
چاپ پذیری مناسب و ایجاد رنگها و سایه های  شفاف و متالیک پس از چاپ جلوه زیبایی به محصول میدهد .
موارد مصرف : آب معدنی و سایر نوشیدنی ها ، خودکار و نوشت افراز و محصولات لوکس  صادراتی .


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات